ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC สระบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน สระบุรี > ทรัพยากร-ความรู้
ทรัพยากร-ความรู้ เป็นที่จัดเก็บ กรณีตัวอย่างการเยี่ยมบ้าน ,แบบฟอร์ม, แนวทาง,วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน.  

» Subcategories:

 
แบบฟอร์มต่างๆ
เยี่ยมบ้านแม่
แบบแจ้งผล โรคหลอดเลือดสมอง
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ moderate
» ห้วข้ออื่น
ความรู้วิชาการ
คู่มือการใช้ coc
สคริปร์ติดตั้งเชื่อมข้อมูล COC กับ Hosxp ของสระบุรี
คู่มือ coc รพช. รพท.
» ห้วข้ออื่น
ประกาศทั่วไป
วิธีเปิดไฟล์ word excel ที่ดาวน์โหลดไปแล้วเปิดไม่ได้
 
 

» เรื่องในหมวดนี้:

 

ยังไม่มีเรื่องในหมวดนี้

 

» เรื่องยอดนิยม: เข้าชม
 
» เรื่องเพิ่มเข้ามาใหม่: วันที่เพิ่มเข้า
 สคริปร์ติดตั้งเชื่อมข้อมูล COC กับ Hosxp ของสระบุรี 05/07/2017 10:27:47
 วิธีเปิดไฟล์ word excel ที่ดาวน์โหลดไปแล้วเปิดไม่ได้ 04/05/2017 09:29:48
 คู่มือ coc รพช. รพท. 01/05/2017 10:04:03
 คู่มือการใช้ coc 01/05/2017 10:02:59
 แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย TB 13/10/2016 15:15:43
 แบบแจ้งผลการติดตามเยี่ยมดูแลสุขภาพที่บ้านมารดาหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง(PIH) 13/10/2016 15:14:56
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811